Η ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.

Η ταυτότητα της Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών

Η ΕΝΕΔΙΜ είναι επιστημονική ένωση, που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα στην ευρεία περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στη διδακτική των μαθηματικών, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την μαθηματική παιδεία, στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέλη της ΕΝΕΔΙΜ μπορεί να είναι επιστήμονες-ερευνητές, που ασχολούνται επαγγελματικά και έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ειδικότερα μέλη μπορούν να είναι άτομα που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Διδακτική των μαθηματικών ή μέλη ΔΕΠ σε Τμήματα Επιστημών της Αγωγής ή σε Τμήματα Μαθηματικών ή σε άλλα Τμήματα που διδάσκουν Διδακτική των Μαθηματικών, και έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη Διδακτική των Μαθηματικών. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, σπουδαστικά και επίτιμα. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας.
α. Τακτικά μέλη: Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΕΔΙΜ, αν διαθέτει διδακτορικό τίτλο από Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και έχει αποδεδειγμένα αξιόλογη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών (τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων).
β. Έκτακτα μέλη: Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΕΔΙΜ, αν διαθέτει τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και έχει ενδιαφέρον για τη διδακτική των μαθηματικών.
γ. Σπουδαστικά μέλη: Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Τμήμα συναφές με του σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.
δ. Επίτιμα μέλη: Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΔΣ της ΕΝΕΔΙΜ, που προέκυψε από τις εκλογές του 2011 αποτελούν  οι:

Σακονίδης Χαράλαμπος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος)
Τζεκάκη Μαριάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αντιπρόεδρος)
Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ταμίας)
Καλδρυμίδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματέας
Καφούση Σόνια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδική Γραμματέας
Πόταρη Δέσποινα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σταθοπούλου Χαρούλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βαμβακούση Ξένια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νικολαντωνάκης Κώστας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά με την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ένωσης

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα εννέα πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Οι πόλεις και τα ιδρύματα που φιλοξένησαν τα έξι πρώτα συνέδρια, ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθώς και το θέμα (όπου αυτό είχε οριστεί) έχουν ως εξής:

1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. «Σύγχρονες αντιλήψεις στη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997. «Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Πληροφορική στη διδακτική των Θετικών Επιστημών».
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενός σημαντικού αριθμού ερευνητών, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η αυτονόμηση της κοινότητας των ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών και αποφασίστηκε η ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ.

Μετά την ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ οργανώθηκαν τα επόμενα τέσσερα συνέδρια με τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών»:

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2005, με θέμα «Η Διδακτική των Μαθηματικών ως πεδίο έρευνας στην κοινωνία της γνώσης»
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2007, με θέμα «Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης»
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009, με θέμα «Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές»
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011, με θέμα «Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης μαθηματικής δραστηριότητας».

Ο δικτυακός τόπος της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.

Δείτε τις προσφορές των ξενοδοχειακών μονάδων της πόλης προς τους συνέδρους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ιανουαρίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031